Baksteen en milieu, hand in hand

Hoe milieubewust bouw je wanneer je kiest voor baksteen?

 

Laat ons beginnen bij het begin,

Baksteen is bij de oudste bouwmaterialen ter wereld. Bakstenen gebouwen hebben een ongeëvenaarde levensduur, zowel concreet in fysieke zin als in esthetische zin.
Onder andere om die reden worden bakstenen gebouwen niet graag met de grond gelijk gemaakt. Denk maar aan de moderne lofts die ontspruiten in de oude industriële gebouwen.
Bakstenen gebouwen hebben een bepaald cachet, een bepaalde uitstraling die niemand graag verloren laat gaan.
Het herbestemmen van deze bestaande gebouwen draagt dus op zich al bij aan het milieu. Bekijk het als een vorm van recycling.

Buiten het esthetische zijn er natuurlijk nog tal van andere eigenschappen die enkel baksteen kan bieden. We sommen er voor u enkele op:

  • Geen roest

  • Geen rot

  • Vochtregulerend

  • Geluiddempend

  • Brandwerend

  • ...

 

De invloed van de bouwmaterialen op de gezondheid van de gebruiker wordt steeds belangrijker.
Baksteen geeft geen stof, toxische of allergene substanties af. Dit is met name van belang voor mensen met ademhalingsproblemen en allergie.
Niet voor niets wordt baksteen ook wel ‘een tweede huid’ genoemd.
De keramische verbinding van de oerelementen aarde, water, vuur en lucht staat borg voor een veilig en gezond werk- en leefmilieu.

 

Baksteen bestaat vooral uit rivierklei. Een belangrijk bijeffect van de winning van rivierklei is het beperken van het gevaar van overstromingen.
Door de winning worden de uiterwaarden verlaagd (ruimte voor de rivieren). Het geeft daardoor bescherming tegen hoogwater en houdt vaarwegen op diepte. 
Jaarlijks wordt meer klei in de uiterwaarden afgezet dan er wordt gewonnen.

 

Samen met onze leveranciers streven wij naar een zo schoon mogelijke baksteen bij u te leveren!