Betegel eens een gevel

Compactere gevelopbouw, meer isolatieruimte
Wat doen architecten als een nieuwe verkaveling strikte voorschriften oplegt naar bouwhoogte, inplanting, isolatiewaarden en materiaalgebruik toe? Creatieve keuzes maken die technisch vernuft en esthetiek met elkaar in balans brengen. Het team van cuypers & Q architecten ontwierp deze woning in Edegem, mét een opvallende gevelpartij… in een terracotta tegelpatroon.

image of

De bouwheer, zelf heel goed thuis in de bouwwereld, wilde ook geen doorsnee traditioneel bouwvolume. Samen hebben we creatieve oplossingen onderzocht én gevonden

Gert Cuypers

cuypers & Q architecten

De verkaveling waarin deze nieuwbouwwoning werd gepland, was opgevat als een volledig nieuwe wijk met een centrale groene strook waarin de collectieve waterhuishouding wordt beheerd. Dit resulteert in een bovengemiddelde straatbreedte waarlangs de percelen – naast het openbare groen aan de voorzijde – elk over een private achtertuin beschikken.

Voor cuypers & Q architecten kwam het er in deze context op aan om de beschikbare ruimte binnen de bouwvoorschriften (maximaal 3 bouwlagen) optimaal te benutten. Het ontwerp werd daarom georganiseerd in twee schijven met doorlopend verschillende niveaus, een duplex leefruimte en een centrale lichtschacht die alle niveaus van natuurlijk daglicht voorziet.

image of
image of
image of
image of

Als bureau dat energie-efficiënt en duurzaam bouwen propageert, is de zoektocht naar een steeds dunnere opbouw van de schil voor ons heel interessant. De kwaliteit van massieve materialen zoals steen laat ons toe om een totaalpakket te realiseren dat de bruto-nettoverhouding van de bebouwde ruimte respecteert. Zo kiezen we voor esthetiek mét de gewenste thermische en akoestische waarden, waterhuishouding en dampdoorlaatbaarheid.”

Gert Cuypers

cuypers & Q architecten