Deppe Backstein

Pal uit het hart van deze boeiende regio importeert Heylen Ceramics vandaag de innovatieve steenproducten van een lokale fabrikant. Deppe is een innovatieve steenfabriek met een lange familiale traditie. Sinds 1888 produceert de familie Deppe klinkers en bakstenen op de huidige locatie in Lemke bij Uelse, in de provincie Bentheim. Gebaseerd op de knowhow van vijf generaties, heeft Deppe in het laatste decennium fors geïnvesteerd in het produceren van nieuwe baksteenvariëteiten en het op punt stellen van een hyperflexibel en efficiënt productieproces.

image of Deppe Backstein
"
image of

Innovatie én traditie zijn thuis in Uelsen

Vandaag produceert Deppe op volledige capaciteit zo’n 25 miljoen stenen per jaar, met een exportquotum van ca. 30%.

Dat groter niet altijd beter is, weten ze bij Deppe Backstein als geen ander. Het bedrijf investeerde de laatste tien jaar dan ook bewust niet in expansie, maar wel in vernieuwing van de infrastructuur. Vandaag produceert Deppe daardoor bakstenen van een ongeziene kwaliteit. Een gedreven team van ervaren medewerkers zet zich dagelijks in om de klei uit het plaatselijke rivierdal te verwerken tot een productassortiment dat ze met trots het Deppe label kunnen meegeven.

image of

De Duitse regio’s Landkreis Osnabrück en Bentheim zijn twee zogenaamde landkreisen in het zuidwesten van de deelstaat Nedersaksen. Nedersaksen ligt grotendeels in de Noord-Duitse Laagvlakte, en wordt doorsneden door de Wezer, de Eems en de Elbe. Het noorden en westen van Nedersaksen zijn daardoor erg vlak, net als de aangrenzende Nederlandse provincies Overijssel en Drenthe. Sommige delen liggen zelfs onder zeeniveau. Slechts op de Lüneburger Heide verheft het landschap zich op enkele plaatsen tot boven de 150 meter.

image of

Hoogveen, löss en Bentheimer Gold

De (hoog)veen- en lössgronden van het Nedersaksische landschap bestaan voor het grootste gedeelte uit mesozoïsche klei-, zand-, mergel- en kalkgesteenten, gevormd door mariene sedimenten van de nabijgelegen Noordzee. De dalen, bekkens en riviersleuven zijn er rijk aan bodemschatten waar de keramische sector gretig gebruik van maakt. Geen wonder dat deze streek bij een grote diversiteit van bezoekers in trek is. Wandelaars en fietsers komen er genieten van de zichtbare pracht van het glooiende landschap. Geologen worden dan weer aangetrokken door wat vaak (deels) onder dat landschap verborgen zit: de rijke historische steenschatten, met de megalithische hunebedden en de typische Nedersaksische zandsteen, het ‘Bentheimer Gold’ als blikvangers. Onder andere het stadhuis in Münster en kasteel Bentheim zijn in Bentheimer Sandstein opgetrokken.

image of
image of
image of