Eigentijds bouwen in beschermd landschap

Voor de herbouw en uitbreiding van een historische langgevelhoeve in Borgloon dienden architecten Krist Michiels en Siegert Saeren van Samarchitecten rekening te houden met het landschappelijk waardevolle karakter van gebouw en omgeving.

Hectiek gemengd gesmoord

image of

Omdat de originele hoeve in gesmoorde rode gevelsteen was opgetrokken, wilden we een eigentijdse variant uitwerken die toch trouw bleef aan het concept. Het idee om een ‘hectiek’ te creëren met 4 verschillende, contrasterende tinten, gaf ons het gewenste visuele effect.

Krist Michiels

Architect

Hoewel het ontwerp een herbouw betrof en geen renovatie, moest de typerende volumewerking en gevelopbouw van de oorspronkelijke langgevelhoeve met zijn bijgebouw gerespecteerd blijven als herkenbaar landschapselement. Om het geheel toch méér cachet te geven dan een herbouwde klassieke hoeve, was een eigentijdse kijk op traditionele keramische materialen de aangewezen oplossing.

image of

Hoewel het ontwerp een herbouw betrof en geen renovatie, moest de typerende volumewerking en gevelopbouw van de oorspronkelijke langgevelhoeve met zijn bijgebouw gerespecteerd blijven als herkenbaar landschapselement. Om het geheel toch méér cachet te geven dan een herbouwde klassieke hoeve, was een eigentijdse kijk op traditionele keramische materialen de aangewezen oplossing.

Het deel van de woning waarin zich de burelen en archiefruimtes bevinden werd ingeplant op dezelfde positie,  voorbouwlijn en niveau als het oorspronkelijke volume. Ook de gevelopbouw en positionering van de raamopeningen bleven behouden, maar op een creatieve manier geherinterpreteerd als een moderne variant van de traditionele gevelpartij in rood-grijs gesmoorde gevelsteen.

image of

Achteraan werd de woning uitgebreid met een contrasterend volume met veel glas en blauwe steen. In dit volume zijn de leefruimte en een slaapkamer ondergebracht. Doordat ze lager op de bestaande terreinhelling staat ingeplant, verdwijnt de uitbreiding uit het zicht vanaf de straatzijde. Zo blijft de verankering met het landschap behouden, maar wisten de architecten toch ruimte te creëren voor creatieve visuele contrasten.

image of

Samarchitecten werkt sowieso bij voorkeur met keramische materialen. In tegenstelling tot bepleistering, geeft het een woning een tijdloos karakter. Wel kiezen ze resoluut – ook in dit geval – voor moderne toepassingstechnieken. Zo werden de gevelstenen niet gevoegd, maar verlijmd om een optimale kleurvastheid van het hectiekpatroon te bekomen. De door Heylen Ceramics gesmoorde stenen boden daarbij het grote voordeel van een minimale kromtrekking, waardoor de voegdikte tot 3 mm kon beperkt worden.

image of

Als kroon op het werk van de gevelpartij werden alle afwerkingselementen zo eigentijds mogelijk benaderd. Regenwaterafvoeren en dakranden zijn maximaal ingewerkt in de contouren van het volume en zijn dakhelling. De aluminium schrijnwerkkaders, inclusief de opengaande elementen, zijn weggewerkt achter gevelsteen met een hyperslanke zichtbare breedte van nauwelijks 5 mm.

We willen onze klanten goed begeleiden bij het maken van de materiaalkeuzes. Voor een kleurenmix zoals we in deze gevel gebruikt hebben, vraagt dat om méér dan losse steenstalen. Het team van Heylen Ceramics ging daar graag in mee en leverde op maat gemaakte testpanelen af waarop ons hectiek-idee mooi tot zijn recht kwam.

Krist Michiels

Architect