Veelgestelde vragen

Wat zijn de levertermijnen Dat hangt af van de gekozen gevelsteen.  Als het een voorraadsartikel betreft, kan u reeds op een paar dagen over uw steen beschikken. Meestal staan de...

image of Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat zijn de levertermijnen

Dat hangt af van de gekozen gevelsteen.  Als het een voorraadsartikel betreft, kan u reeds op een paar dagen over uw steen beschikken.

Meestal staan de gevelstenen echter niet op voorraad en dient u bijgevolg met een levertermijn rekening te houden.  Deze hangt dan weer af van de termijn waarbinnen de fabrikant deze stenen kan produceren.  In drukke tijden kan dit makkelijk tot meerdere weken oplopen.

Het is dan ook aan de aannemer om de stenen tijdig te bestellen, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Allicht heeft u tijdens of kort na uw bezoek in onze toonzaal (of tijdens een telefonisch gesprek met iemand van ons) reeds een eerste voorzichtige indicatie gehad over de verwachte levertermijn.

Maar het is niet omdat u deze informatie heeft ontvangen, dat daar dan ook meteen naar gehandeld wordt.  En dit heeft niets met kwade wil te maken, maar veeleer met de just-in-time economie waarin we momenteel leven.

Tussen het opstarten van een werf en de feitelijke levering wordt vaak maar weinig tijd voorzien.  Als het een beetje tegenzit moet je als aannemer dus vaak ver voor de start actie ondernemen.  Op een moment, dat hij nog op een andere plaats bezig is.  Kortom, een aandachtspunt.

 

Hoe bestel je je gevelsteen?

Nadat u alle informatie afgewogen hebt en u tot een onderbouwde beslissing bent gekomen, wenst u uw gemaakte keuze effectief te reserveren.  Dit gebeurt via uw aannemer.  Hij is de persoon, die het precieze aantal m² uitrekent op basis van het plan van de architect.  Hij bestelt het berekende aantal m2 bij een handelaar naar zijn keuze.  Het is deze handelaar, die dan deze bestelling bij ons plaatst.

Kortom, uw bestelling legt een kleine weg af, wat ook wel wat tijd in beslag kan nemen.  Het is dan ook van belang, deze bestelling niet tot het allerlaatste moment uit te stellen.

In de offerte, die u eerder van ons ontving, werd in de prijzenopbouw met dit parcours rekening gehouden.  Dat dit het traject enigszins kan vertragen, is een aandachtspunt.

 

Wat met te veel bestelde stenen?

Het precieze aantal gevelstenen wordt uitgerekend door de aannemer.  Het is aan hem om obv. het plan en de technische gegevens van de gekozen gevelsteen het juiste aantal m² uit te rekenen.

Dat is niet altijd even evident.  De precieze maatvoering, de toegepaste techniek en de bijhorende gewenste voegdikte kunnen al wel eens tot een overschot of een tekort leiden.   Overbodig te zeggen, dat dit wel vaker aanleiding geeft tot lastige gesprekken.  Het is hoe dan ook steeds van belang, dat de aannemer tijdig de situatie juist kan inschatten.

Merkt hij bij de verwerking van de eerste vracht, dat er meer stenen nodig zullen zijn, dan eerder besteld, dan spreekt het voor zich, dat hij dit best zo snel mogelijk doorgeeft.  Dit is de beste garantie om eventuele kleurafwijkingen zo goed mogelijk op te vangen.

Wanneer er sprake is van een overschot : wanneer een aannemer teveel stenen heeft besteld, is het aan hem om dit overschot mee te nemen.  Tenzij u er natuurlijk voor kiest om de stenen zelf op te slaan voor later gebruik.

U merkt, dat er hier veel verantwoordelijkheid van de aannemer hier erg groot is.
Wij staan dan ook voor én tijdig werken de aannemer graag de aannemer maximaal bij om eventuele ongemakken tot een minimum te herleiden.

 

Types gevelstenen?

Handvorm (HV)
De stenen worden gevormd door het werpen van klei in een bezande mal. Ze vertonen de typische onregelmatige vormen en nerven van oude, handgevormde stenen.

Wasserstrich (WSS)
De gevelsteen wordt gevormd door een homp klei door stansgaten in een perstafel heen te persen. Elk stans-gat in de tafel heeft de vorm van een steen. De omvang van het stans-gat bepaalt de afmeting de steen. Aansluitend wordt de klei na-geperst.

Vormbak (VB)
Vormbakstenen zijn de moderene variant van de klassieke handvormbaksteen. Klei wordt machinaal in de vorm geperst. Het resultaat is een vlakke, strak afgewerkte baksteen met bezanding.

Strengpers (SP)
De stenen worden gevormd door het afsnijden van een hoeveelheid klei van een geperste streng. Een strak afgelijnde en heel regelmatige vorm wordt bekomen.

Gesmoord (SMOKED)
De eerder gebakken stenen gaan opnieuw in de oven. Ze worden gesmoord in een zuurstofarme atmosfeer. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van de zetwijze en de basisklei. De stenen zijn tot in de massa gekleurd.